Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2014

02:22
3095 f981
Reposted fromamatore amatore viaDajanaa Dajanaa
xoo
02:22
4940 1a92
Reposted frommayhos mayhos viaDajanaa Dajanaa
xoo
02:22
Chcemy żyć i wciąż się śmiać
A siedzimy sami nad herbatą i swoimi pomyłkami
— Cat Power
Reposted fromnivea nivea viaDajanaa Dajanaa

June 22 2014

xoo
18:05
8239 da93
Reposted frompompompom pompompom viazgubilamsie zgubilamsie
xoo
18:03
7360 bfaf
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazgubilamsie zgubilamsie
xoo
18:01
5938 73a9
Reposted fromrol rol viaconvoitise convoitise
xoo
18:00
5588 460e
Reposted frommaaari maaari
xoo
17:45
1058 1c6d
- Czy Ty mnie jeszcze...?
-Tak. Wciąż Cię kocham.
xoo
17:44
Gdy skończył pisać, siedziała dalej nieruchomo w fotelu i myślała o tym, że spotkała, zupełnie przypadkowo, niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżnona i tak jedyna, jak przy nikim innym na świecie. Po raz pierwszy, skulona na tym fotelu zaczęła się bać, że on mógły przestać być częścią jej życia. Nie wyobrażała już sobie tego.
— Samotność w Sieci
Reposted frombzdura bzdura vianotthesame notthesame
xoo
17:44
7335 216a
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viasoothe soothe

June 20 2014

10:03
0208 f78f
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
09:40
0287 0e57
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
09:32
8230 7e53
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
09:27
8237 8f68
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaMrsDarkness MrsDarkness
xoo
09:25
Reposted fromperseweracje perseweracje viaspita spita
xoo
09:15
1708 7766
xoo
09:15
4208 0a98

June 19 2014

xoo
20:40
"-Proszę pani? - Tak? - Skąd wiadomo, że się kogoś kocha? (...) - To jest różnie, ale... jest chyba tak, że kiedy się wie,że... a przynajmniej,kiedy nam się wydaje, że jest ktoś, z kim chciałoby się zostać już na zawsze. - I nie można bez niego żyć. - Właśnie. Jeśli dwoje ludzi nie może bez siebie żyć... to jest to miłość".
— John Ajvide Lindqvist - Wpuść mnie
Reposted bymusiciankiedypadadeszczniewidacnaszychlezniczegoniezaluje
xoo
20:05
5881 830e
Reposted fromxawery xawery viapanasiowa panasiowa
xoo
19:58
7740 f103 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viapamparejra pamparejra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl